RIST Home (All results)           

zva feesten maarkedal (schorisse

zva feesten maarkedal (schorisse ~ Algemeen trek 1

Ploeg WaABCDTOT
AVersieck 01113
BDen Tempel 01113
CLescale01113
DVersieck woak 01113
1 Versieck A
Lescale C
B Den Tempel
D Versieck woak
2 Versieck A
Den Tempel B
D Versieck woak
C Lescale
3 Versieck A
Den Tempel B
C Lescale
D Versieck woak

Qualifications

  1. Den Tempel (3pt)
  2. Versieck (3pt)
  3. Lescale (3pt)
  4. Versieck woak (3pt)

~ Algemeen trek 2

Ploeg WaABCDTOT
AVersieck 01135
BDen Tempel 01135
CLescale01113
DVersieck woak 10011
1 Versieck A
Lescale C
B Den Tempel
D Versieck woak
2 Versieck A
Den Tempel B
D Versieck woak
C Lescale
3 Versieck A
Den Tempel B
C Lescale
D Versieck woak

Qualifications

  1. Den Tempel (5pt)
  2. Versieck (5pt)
  3. Lescale (3pt)
  4. Versieck woak (1pt)

~ Finals

Finale Den Tempel
Versieck