RIST Home (All results)           

Pleinfeesten

Pleinfeesten ~ Mixed Poule

Ploeg WaABCDEFGHIJTOT
AKLJ-Ruiselde-KLoJo's013333031320
BTTC De Stove013333133323
Caltez group00001301005
Dde jupilerboy's000333030315
EVersieck 3000103030310
FTTC Wieme00000000000
GTTV Versieck031333331323
HKLJ UITKERKE 100010030004
I't Parochiebladje550 kg010333313320
J't Gaperke Anzegem00030030309
1 KLJ-Ruiselde-KLoJo's A
TTC De Stove B
altez group C
de jupilerboy's D
Versieck 3 E
J 't Gaperke Anzegem
I 't Parochiebladje
H KLJ UITKERKE 1
G TTV Versieck
F TTC Wieme
2 't Parochiebladje I
KLJ-Ruiselde-KLoJo's A
TTC De Stove B
altez group C
de jupilerboy's D
J 't Gaperke Anzegem
H KLJ UITKERKE 1
G TTV Versieck
F TTC Wieme
E Versieck 3
3 KLJ UITKERKE 1 H
't Parochiebladje I
KLJ-Ruiselde-KLoJo's A
TTC De Stove B
altez group C
J 't Gaperke Anzegem
G TTV Versieck
F TTC Wieme
E Versieck 3
D de jupilerboy's
4 TTV Versieck G
KLJ UITKERKE 1 H
't Parochiebladje I
KLJ-Ruiselde-KLoJo's A
TTC De Stove B
J 't Gaperke Anzegem
F TTC Wieme
E Versieck 3
D de jupilerboy's
C altez group
5 TTC Wieme F
TTV Versieck G
KLJ UITKERKE 1 H
't Parochiebladje I
KLJ-Ruiselde-KLoJo's A
J 't Gaperke Anzegem
E Versieck 3
D de jupilerboy's
C altez group
B TTC De Stove
6 Versieck 3 E
TTC Wieme F
TTV Versieck G
KLJ UITKERKE 1 H
't Parochiebladje I
J 't Gaperke Anzegem
D de jupilerboy's
C altez group
B TTC De Stove
A KLJ-Ruiselde-KLoJo's
7 de jupilerboy's D
Versieck 3 E
TTC Wieme F
TTV Versieck G
KLJ UITKERKE 1 H
J 't Gaperke Anzegem
C altez group
B TTC De Stove
A KLJ-Ruiselde-KLoJo's
I 't Parochiebladje
8 altez group C
de jupilerboy's D
Versieck 3 E
TTC Wieme F
TTV Versieck G
J 't Gaperke Anzegem
B TTC De Stove
A KLJ-Ruiselde-KLoJo's
I 't Parochiebladje
H KLJ UITKERKE 1
9 TTC De Stove B
altez group C
de jupilerboy's D
Versieck 3 E
TTC Wieme F
J 't Gaperke Anzegem
A KLJ-Ruiselde-KLoJo's
I 't Parochiebladje
H KLJ UITKERKE 1
G TTV Versieck

Qualifications

  1. TTC De Stove (23pt)
  2. TTV Versieck (23pt)
  3. KLJ-Ruiselde-KLoJo's (20pt)
  4. 't Parochiebladje (20pt)
  5. de jupilerboy's (15pt)
  6. Versieck 3 (10pt)
  7. 't Gaperke Anzegem (9pt)
  8. altez group (5pt)
  9. KLJ UITKERKE 1 (4pt)
  10. TTC Wieme (0pt)

Pleinfeesten ~ Finals

Finale getraind TTC De Stove
TTV Versieck
Finale recreant Versieck 3
altez group
Finale gevorderd de jupilerboy's
't Gaperke Anzegem