Save to PDF

RIST Home (All results)           

Competitie Mertensmannen

Competitie Mertensmannen ~ Namiddag

Ploeg WaABCDEFGTOT
A12 Mertensmannen565 kg231313314
B25 Berketrekkers641 kg00000101
C05 Fam. Janssens568 kg013303313
D36 powerrangers421 kg00300137
E19 powerrangers590 kg213333316
FVrijgezellen20101013
G13 Mertensmannen661 kg00300014
1 325 Berketrekkers B
305 Fam. Janssens C
336 powerrangers 2 D
G 313 Mertensmannen 2
F Vrijgezellen
E 319 powerrangers
2 312 Mertensmannen A
325 Berketrekkers B
336 powerrangers 2 D
F Vrijgezellen
E 319 powerrangers
C 305 Fam. Janssens
3 313 Mertensmannen 2 G
336 powerrangers 2 D
325 Berketrekkers B
E 319 powerrangers
A 312 Mertensmannen
C 305 Fam. Janssens
4 336 powerrangers 2 D
305 Fam. Janssens C
325 Berketrekkers B
F Vrijgezellen
G 313 Mertensmannen 2
A 312 Mertensmannen
5 319 powerrangers E
325 Berketrekkers B
313 Mertensmannen 2 G
C 305 Fam. Janssens
F Vrijgezellen
A 312 Mertensmannen
6 336 powerrangers 2 D
312 Mertensmannen A
313 Mertensmannen 2 G
B 325 Berketrekkers
E 319 powerrangers
F Vrijgezellen
7 305 Fam. Janssens C
336 powerrangers 2 D
Vrijgezellen F
A 312 Mertensmannen
G 313 Mertensmannen 2
E 319 powerrangers

Qualifications

 1. 319 powerrangers (16pt)
 2. 312 Mertensmannen (14pt)
 3. 305 Fam. Janssens (13pt)
 4. 336 powerrangers 2 (7pt)
 5. 313 Mertensmannen 2 (4pt)
 6. Vrijgezellen (3pt)
 7. 325 Berketrekkers (1pt)

Competitie Mertensmannen ~ Finals

5 en 6 Vrijgezellen
313 Mertensmannen 2
Halve Finale 319 powerrangers
336 powerrangers 2
Halve Finale 312 Mertensmannen
305 Fam. Janssens
Brons Finale 336 powerrangers 2
312 Mertensmannen
Finale 305 Fam. Janssens
319 powerrangers

Competitie Mertensmannen ~ GENSB

Ploeg WaABCDETOT
A01 Berketrekkers G490 kg010012
B03 Fam. Janssens G518 kg010001
C08 powerrangers G469 kg0331310
D11 Mertensmannen G445 kg0331310
EBC Power 2444 kg013004
1 503 Fam. Janssens G B
508 powerrangers G C
A 501 Berketrekkers G
D 511 Mertensmannen G
2 BC Power 2 E
508 powerrangers G C
A 501 Berketrekkers G
B 503 Fam. Janssens G
3 511 Mertensmannen G D
501 Berketrekkers G A
E BC Power 2
C 508 powerrangers G
4 BC Power 2 E
501 Berketrekkers G A
B 503 Fam. Janssens G
D 511 Mertensmannen G
5 508 powerrangers G C
503 Fam. Janssens G B
E BC Power 2
D 511 Mertensmannen G

Qualifications

 1. 511 Mertensmannen G (10pt)
 2. 508 powerrangers G (10pt)
 3. BC Power 2 (4pt)
 4. 501 Berketrekkers G (2pt)
 5. 503 Fam. Janssens G (1pt)

Competitie Mertensmannen ~ Finals

5 en 6 Vrijgezellen
313 Mertensmannen 2
Halve Finale 319 powerrangers
336 powerrangers 2
Halve Finale 312 Mertensmannen
305 Fam. Janssens
Brons Finale 336 powerrangers 2
312 Mertensmannen
Finale 305 Fam. Janssens
319 powerrangers

Competitie Mertensmannen ~ H640

Ploeg WaABCTOT
A59 Vandakker0000
B54 Mertensmannen H0336
C52 Fam. Janssens H0303
1 454 Mertensmannen H B
A 459 Vandakker
2 452 Fam. Janssens H C
A 459 Vandakker
3 452 Fam. Janssens H C
B 454 Mertensmannen H

Qualifications

 1. 454 Mertensmannen H (6pt)
 2. 452 Fam. Janssens H (3pt)
 3. 459 Vandakker (0pt)

Competitie Mertensmannen ~ Finals

5 en 6 Vrijgezellen
313 Mertensmannen 2
Halve Finale 319 powerrangers
336 powerrangers 2
Halve Finale 312 Mertensmannen
305 Fam. Janssens
Brons Finale 336 powerrangers 2
312 Mertensmannen
Finale 305 Fam. Janssens
319 powerrangers

Competitie Mertensmannen ~ Finals

5 en 6 Vrijgezellen
313 Mertensmannen 2
Halve Finale 319 powerrangers
336 powerrangers 2
Halve Finale 312 Mertensmannen
305 Fam. Janssens
Brons Finale 336 powerrangers 2
312 Mertensmannen
Finale 305 Fam. Janssens
319 powerrangers